Bakteriologia

Vazeni studenti,

Na tejto stranke budu ulozene vsetky dokumenty, ktore mam ako cviciaci k dispozicii. Tzn. prezentacie z cviceni, pripadne ine dokumenty,ktore budu potrebne pre Vase studium. V snahe zlepsit a multimedializovat Vase studium tu budu umiestnene aj linky na videa z youtube a odkazy na ine vzdelavacie materialy. Vela zdaru do studia.

Skúška za bakteriológie bude pozostávať zo všetkých cvičení a skrípt, teoretické aj praktické cvičenia, plus prednášky.

S pozdravom

Prednášky

 1. prednáška – úvod do bakteriológie 1. prednaška – bakteriologia
 2. prednáška – Systém 2. prednáška – Systém
 3. prednáška – Systém – Enterobacteriaceae 3. Enterobacteriaceae prednáška
 4. prenáška – Systém – G+ baktérie 4. Gram-pozitívne baktérie
 5. prednáška – metabolizmus baktérií 5. metabolizmu a jeho regulácia
 6. prednáška – identifikačné metódy 6. identifikačné metódy

1. Úvodné cvičenie

– prve cvičenie je o informáciach o predmete,poučenie o BOZP a povinnostiach,ktoré je potrebné splniť pre získanie zápočtu.

Zápočet bude udelený študentovi, ktorý získa minimálne 15 bodov zo 40 z čiastkových písomiek.

Ďalej študentovi, ktorý absolvuje cvičenia a prednášky a vymešká maximálne 3 vyučovacie jednotky.

Bodové ohodnotenie:

 • čiastkové písomky 2 x 20 bodov = maximálne 40, minimálne 15
 • skúška – písomná – max 60 bodov
 • spolu 100 bodov

Informácie o predmete bakteriológia získate na nasledovnom linku: https://is.uniag.sk/auth/katalog/syllabus.pl?predmet=114103

2. Cvicenie – Bakteriálna bunka

Teoreticke cvicenie: Bakterialna bunka 2. cvičenie Bakteriálna bunka

Prakticke cvicenie: Izolacia bakterii z roznych zdrojov (vzorky – exkrementy osipanych, nepasterizovane mlieko, cerstva stava z ovocia a zeleniny).

Pouzite zivne media:

MRS – izolacia kyslo-mliecnych bakterii

McC (MacConkey) – Enterobacteriaceae celad

SB (Slanetz-Bartley) – enterokoki

Priprava zivneho media vratane autoklavovania s aseptickym nalievanim petriho misiek

Izolacia desiatkovym systemom riedenia vzoriek

Inokulacia zivneho media (agaru) tekutym inokulom na povrch platne

3. Cvicenie – Izolácia baktérií

Teoreticke cvicenie – Izolácia baktérií 3. cvičenie Izolácia baktérií

Prakticke cvicenie: Čistenie bakteriálnych kultúr a Gramovo farbenie

Výber vhodných kolónií

Kolónie vyberáme na základe morfologických znakov, ktoré vidíme voľným okom, makroskopické znaky:

Video – popis bakterálnych kolónií

Gramovo farbenie

postupy gramovho farbenia:

Čistenie bakteriálnych kultúr – čiarkovacia technika

Obrazová príloha – postup gramovho farbenia bez presných časov:

Rozdiely medzi Gram-pozitívnymi a Gram-negatívnymi bunkami farbenými Gramovým farbením:

Zmiešaná kultúra G+ a G- baktérií na jednom preparáte

Morfologia bakterii – mikroskopicke pozorovanie bakterialnych tvarov

Tvary baktérií

 

4. Cvičenie – Identifikácia baktérií 1

Identifikácia baktérií – základná identifikácia

 • selektívne živné pôdy
 • makroskopia a mikroskopia
 • diagnostické živné pôdy
 • biochemická diagnostika

Praktické cvičenie:

 • farbenie bunkovej steny baktérií podľa Grama
 • kultivácia na diagnostických pôdach
 • Hajnov agar – základná biochemická identifikácia čeľade Enterobacteriaceae – TSI (Triple Sugar Iron agar)

dokument na stiahnutie – prezentácia z cvičenia: 4. cvičenie Identifikácia baktérií

MacConkey agar – zloženie a rozdiely skvasovania laktózy

Rast E. coli na MacConkey agare za 24hodín

Hajnov agar = TSI agar – princíp a použitie

Princíp a postup pri identifikácii pomocou Enterotestu 24 pre Enterobacteriaceae

link: https://tvp.vscht.cz/files/uzel/0018868/C_B0d4z3zcwuyk_KTMzJy1TITEnNK8lMy8xOTE5VAEv4OJakFpdUAgA.pdf?redirected

Princíp a postup pri identifikácii pomocou Encoccus testu pre rod Enterococcus

link: https://www.erbalachema.com/attachments/EN-COCCUStest-CZ+EN+RU+SK+PL.pdf

5. Cvičenie – Identifikácia baktérií 2

Identifikácia baktérií – moderná diafnostika

 • genetická identifikácia
 • biochemická identifikácia – mikrosystémy (VITEK system)
 • MALDI TOF MS – identifikácia hmotnostnou spektrometriou

Praktické cvičenie:

 • ureázový test – test produkcie ureázy
 • škrobový agar – test produkcie amylázä
 • cukrová rada – test utilizácie rôznych zdrojov cukrov

dokument na stiahnutie – prezentácia z cvičenia: 5. cvičenie Identifikácia baktérií

PCR reakcia – animácia

Princíp VITEK 2 systému pri identifikácii baktérií

Identifikácia s použitím MALDI TOF MS – postup

Princíp MALDI TOF MS

6. Cvičenie – Baktérie v biotechnológiách

V cvičení č. 6 sú popísané niektoré vybrané baktérie, ktoré sa používajú v biotechnológiách.

Prezentácia: 6. cvičenie Baktérie v biotechnológiách

7. Cvičenie – Rezistencia baktérií voči antibiotikám

Prezentácia: 7. cvičenie Rezistencia baktérií na antibiotiká

K vyhodnoteniu antibiotickej rezistencie je potrebné použiť referenčné tabuľky EUCAST.org – klikni na link 

Mechanizmy rezistencie

Prirodzená rezistencia a špeciálne typy baktérií

Prikladám aj nejaké videá k rezistencii baktérií

Evolúcia rezistencie

Krásna ukážka rozvoja rezistencie v praxi

Prenos rezistentných génov

Bakteriálna konjugácia

Bakteriálna transformácia

Bakteriálna transdukcia

Mechanizmy rezistencie

Enzymatická deštrukcia antibiotík – Beta-laktámové antibiotiká

Makrolidová rezistencia – effluxný systém

Mechanizmy rezistencie a selekčný tlak

Metodiky testovania baktérií voči antibiotikám

Disková difúzna metóda

Stripová difúzna metóda – M.I.C.E

Pre ďalšie možnosti je potrebné hľadať v youtube: Minimal Inhibitory Concentration (MIC), Antimicrobial Susceptibility testing, Antibiotics resistance

Bakteriálna konjugácia

Bakteriálna transformácia

Bakteriálna transdukcia

Mechanizmy rezistencie

Enzymatická deštrukcia antibiotík – Beta-laktámové antibiotiká

Makrolidová rezistencia – effluxný systém

Mechanizmy rezistencie a selekčný tlak

Metodiky testovania baktérií voči antibiotikám

Disková difúzna metóda

Stripová difúzna metóda – M.I.C.E

Pre ďalšie možnosti je potrebné hľadať v youtube: Minimal Inhibitory Concentration (MIC), Antimicrobial Susceptibility testing, Antibiotics resistance

8. Cvičenie – Obligátne a fakultatívne patogény

prezentácia z cvičenia: 8. cvičenie Obligátne a fakultatívne patogény zo 4. a 5. skupiny

Prezentácia Enterobacteriaceae ako hlavnej skupiny klinicky významných baktérií: Enterobacteriaceae prednáška

Praktické cvičenie – antimikrobiálna aktivita extraktov rastlín

Prikladám videá: 

Obligátne patogény

9. Cvičenie – Myxobaktérie a aktinomycéty

prezentácia z cvičenia: 9. cvičenie Myxobaktérie a aktinomycéty

Praktické cvičenie – pozorovanie aktinomycét a myxobaktérií v preparátoch

Prikladám videá:

Myxococcus xanthus a E. coli

Tvorba fruktifikačných orgánov myxobaktérií

Myxobaktérie – fyziológia

Myxococcus xanthus – formovanie fruktifikačných orgánov

 

10. Cvičenie – Cyanobaktérie (Sinice)

prezentácia z cvičenia: 10. cvičenie Cyanobaktérie (sinice)

Praktické cvičenie – mikroskopické pozorovanie siníc

Druhy cyanobaktérií

11. Cvičenie – Bakteriálne metabolity

prezentácia z cvičenia: 11. cvičenie Bakteriálne metabolity

12. cvičenie – Mikrobióm človeka

prezentácia z cvičenia: