Aplikácia mikroorganizmov pri ochrane a pestovaní rastlín a pôdy

6. februára 2019 Scicell 0

Pôda je od nepamäti životne dôležitá pre výrobu potravín a vlákniny, zvlášť v súčasnej dobe pri rýchlom zvyšovaní populácie na Zemi. Je veľmi cenná, ale rýchlo sa degraduje a len veľmi ťažko sa obnovuje späť. V súčasnosti je preto dôležité navrhnúť a aplikovať mechanizmy, ktorými sa zachová jej štruktúra, zdravie a zvýši sa úrodnosť rastlín a výnos plodín.

No Image

Bmo

2. októbra 2018 Scicell 0

Predmet pre 5. rocnik – Agrobiotechnologie na KMi, FBP na SPU v Nitre Na tejto stranke sa nachadzaju dokumenty pre studium predmetu Biotechnologie mikroorganizmov. Nachadzaju […]