Publikácie – Lukáš Hleba

Zoznam najdôležitejších publikácií podľa kategóríí – Lukáš Hleba

AAA – Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

AAB – Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

ADC – Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

ADE – Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

ADF – Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

ADM – Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

ADN – Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

AFC – Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

AFD – Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFG – Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií

AFH – Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií

BAB – Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách

BCI – Skriptá a učebné texty

Základy bakteriológie – skripta

BDF – Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

DAI – Dizertačné a habilitačné práce

Habilitačná práca – Lukáš Hleba – link: http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=E17FC85307AF86FA3FC1B8535D4A&seo=CRZP-detail-kniha

GII – Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z
predchádzajúcich kategórií