Contact us


Contact us via email

Opening Hours

Monday: 9am – 5pmTuesday: 9am – 5pmWednesday: 9am – 5pmThursday: 9am – 5pmFriday: 9am – 5pm

Call us

About Scicell 101 Articles
SciCell magazín je odborný časopis zaoberajúci sa vedou v každom smere. Články zverejnené v časopise sa vždy opierajú iba o vedecké fakty. Hlavným redaktorom časopisu SciCell magazín je Ing. Lukáš Hleba, PhD.