Konferenčný online systém

Open Conference System

Open Conference Systems (OCS) je bezplatný nástroj na publikovanie na webe, ktorý vytvorí úplnú webovú prezentáciu pre vašu vedeckú konferenciu. OCS vám umožní:

  • vytvoriť webovú stránku konferencie,
  • založiť a poslať výzvu na predloženie príspevkov,
  • elektronicky prijímať kompletné príspevky alebo iba abstrakty z príspevkov,
  • predkladateľom príspevkov upraviť ich prácu,
  • že konferencia a ich príspevky budú vo vyhľadateľnom formáte,
  • posielanie, ak sa tak rozhodnete, pôvodné súbory údajov,
  • zaregistrovanie účastníkov,
  • začleniť online diskusie po konferencii a získať tak spätnú odozvu.

 

Pre koho je OCS určený?

Open Conference System je určený hlavne univerzitám, vedeckým inštitúciám ale aj všetkým tým, ktorý organizujú vedecké alebo iné podujatia, pri ktorých je nutné registrovať účastníkov, zabezpečovať celú agendu okolo konferencie, ako je informovanie účastníkov o konferencii, elektronicky prijímať príspevky, recenzovať ich a spätne upozorňovať autorov na opravy. Všetky informácie o konferencii a celú agendu zvládne jeden program, všetko máte pod palcom. Rovnako dôležitým je aj odozva účastnikov, aby ste vedeli čo a kde zlepšiť do budúcej konferencie. A čo je najdôležitejšie, už nebude treba riešiť celú agendu oddelene.

 


Obrázok: Print-screen hlavnej úvodnej stránky fiktívnej konferencie na ukážku (PKP, OCS, https://pkp.sfu.ca/ocs/)