Bakteriofágy ako potenciálny nástroj boja s antibiotickou rezistenciou

27. marca 2023 Scicell 0

Krátko po zavedení antibiotík do praktického používania sa medzi patogénnymi baktériami objavil a rozšíril fenomén rezistencie. Tento problém je v súčasnosti taký vážny, že sa nazýva aj „kríza antibiotickej rezistencie“ a jej dopady sú dramatické, s približne 700-tisíc prípadmi úmrtí ročne spôsobenými bakteriálnymi kmeňmi odolnými voči antibiotikám. Odhaduje sa, že ak sa neobjavia žiadne nové antibakteriálne lieky, do roku 2050 sa tento počet zvýši na 30 miliónov. Existuje preto naliehavá potreba rozvoja nových antibakteriálnych terapeutických prístupov. Alarmujúci nárast mikrobiálnej rezistencie spojený s nedostatkom inovácií v oblasti antibiotík obnovil záujem o vývoj alternatívnych prístupov v liečbe bakteriálnych infekcií. Jedna z možných nových antibakteriálnych terapií je využitie bakteriofágmi kódovaných enzýmov.

EXTRÉMOFILY – PRVÍ OBYVATELIA ZEME?

7. februára 2023 Scicell 0

Kto ako prvý žil na našej planéte? Ako sa sem dostali? Prečo o nich vieme tak málo? Ako to, že sú “všadeprítomní”? Žijú medzi nami mimozemské civilizácie? Aj toto sú otázky, ktoré si treba klásť pri výskume extrémofilných organizmov.

Žezlovka hmyzová (Cordyceps militaris)

6. februára 2023 Scicell 0

Cordyceps militaris alebo Žezlovka hmyzová je entomopatogénnou hubou, ktorá obsahuje množstvo bioaktívnych látok s rôznymi cennými pozitívnymi účinkami.
V tejto práci sme sa zaoberali históriou a pôvodom tejto huby. Taktiež sme opísali mikroskopickú a makroskopickú stavbu jej tela a obsah významných látok v nej. V ďalšej časti sme sa venovali konkrétnym účinkom na ľudský organizmus a potenciálu tejto liečivej huby pri liečbe mnohých ochorení. Pozornosť sme zamerali aj na kultivačné metódy, techniky a podmienky, ktoré sú nezbytné pri pestovaní tejto huby a samotné spracovanie C. militaris.

Gény rezistencie v odpadových vodách

2. mája 2022 Scicell 0

Obrázok od Aviavlad z Pixabay Lukáš Hleba, Miroslava Hlebová SPU v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Katedra mikrobiológieUniverzita Svätého Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných […]