SciCell magazín

Bakteriofágy ako potenciálny nástroj boja s antibiotickou rezistenciou

Krátko po zavedení antibiotík do praktického používania sa medzi patogénnymi baktériami objavil a rozšíril fenomén rezistencie. Tento problém je v súčasnosti taký vážny, že sa nazýva aj „kríza antibiotickej rezistencie“ a jej dopady sú dramatické, s približne 700-tisíc prípadmi úmrtí ročne spôsobenými bakteriálnymi kmeňmi odolnými voči antibiotikám. Odhaduje sa, že ak sa neobjavia žiadne nové antibakteriálne lieky, do roku 2050 sa tento počet zvýši na 30 miliónov. Existuje preto naliehavá potreba rozvoja nových antibakteriálnych terapeutických prístupov. Alarmujúci nárast mikrobiálnej rezistencie spojený s nedostatkom inovácií v oblasti antibiotík obnovil záujem o vývoj alternatívnych prístupov v liečbe bakteriálnych infekcií. Jedna z možných nových antibakteriálnych terapií je využitie bakteriofágmi kódovaných enzýmov.

Žezlovka hmyzová (Cordyceps militaris)

Cordyceps militaris alebo Žezlovka hmyzová je entomopatogénnou hubou, ktorá obsahuje množstvo bioaktívnych látok s rôznymi cennými pozitívnymi účinkami.
V tejto práci sme sa zaoberali históriou a pôvodom tejto huby. Taktiež sme opísali mikroskopickú a makroskopickú stavbu jej tela a obsah významných látok v nej. V ďalšej časti sme sa venovali konkrétnym účinkom na ľudský organizmus a potenciálu tejto liečivej huby pri liečbe mnohých ochorení. Pozornosť sme zamerali aj na kultivačné metódy, techniky a podmienky, ktoré sú nezbytné pri pestovaní tejto huby a samotné spracovanie C. militaris.

Prchavé organické zlúčeniny (Volatile Organic Compounds – VOC) produkované biokontrolnými kvasinkami a ich potenciálne využitie pri ochrane potravín

Pred a pozberové straty ovocia, zeleniny či obilnín určených na priamu konzumáciu, alebo na výrobu potravín toxigénnymi hubami v potravinách, spôsobujú každoročne značné ekonomické straty v potravinárskom priemysle

1 2 12