Redakčný online systém

OSJ – Open Journal System

 

Aký je jeho účel

Open Journal Systems (OJS) je otvorený webový publikačno-redakčný softvér na správu vedeckých časopisov vytvorený vďaka financovaniu od kanadskej vlády konzorciom nazvaným Public Knowledge Project.

SciCell s.r.o. poskytuje služby, inštaláciu, školenia pre prevádzkovateľov a prispôsobenie funkcií v spojení s OJS. Spoločnosť SciCell s.r.o. je tiež schopná rozvíjať integráciu medzi OJS a inými počítačovými systémami akým je napríklad wordpress (určený pre tvorbu vlastných www stránok).

OJS je kompletný systém riadenia všetkých aspektov navrhovania a publikovania vedeckého časopisu : od vytvorenia špecializovanej webovej stránky s možnosťou výberu a prispôsobenia grafických aspektov, cez riadiaci pracovný postup článkov až po správu predplatného a predaj jednotlivých článkov s platbou online.

OJS je vhodný pre univerzity a výskumné ústavy, ktoré zvyčajne využívajú interný personál pre redakčnú organizáciu a správu vedeckých časopisov, ale je tiež ideálnym riešením pre vydavateľské spoločnosti, ktoré organizujú, spravujú a publikujú vedecké časopisy.

 

Hlavné vlastnosti OJS

OJS umožňuje vytváranie a správu webových stránok pre elektronické publikovanie jedného alebo viacerých časopisov.

Práca je rozdelená medzi viacerých používateľov, ktorí sú priradení k rolám, ktoré sú typické pre tvorbu vedeckého časopisu (autor, čitateľ, viacerý editor, vydavateľ).

Správa článkov zahŕňa odosielanie príspevkov online, správu procesu posudzovania a publikovanie článkov podľa štandardov Iniciatívy otvoreného archívu (OAI PMH). Články sa tiež uverejňujú vo formáte PDF, aby mohli byť voľne stiahnuteľné alebo za poplatok. Súlad s normami (OAI PMH) umožňuje správu časopisov s vysokou viditeľnosťou na webe .

Používateľov webových stránok môžu tiež vytvoriť priamo prevádzkovatelia webových stránok a môžu im zasielať rôzne komunikácie (výzva na predkladanie dokumentov, odloženie termínov atď.) pomocou tzv. preddefinovaných a prispôsobiteľných šablón správ.

Správa predaja umožňuje zhromažďovať on-line predplatné a nákupy jednotlivých článkov s príslušnou online platbou.

 

Redakčný systém dokáže: pamätať si dátumy a komplet históriu príspevku, posielať už vopred pripravené maily jedným kliknutím, systém príspevkov v databáze, prispôsobiť si redakčný proces od prijatia až po publikovanie, prehľadný systém v redakcii, rozdelenie úloh v jednotlivých redakčných procesoch, možnosti práce s viacerými časopismi v jednom systéme, archiváciu príspevkov, tvorba čísel a ročníkov, registrácia autorov a recenzentov, sledovanie v akom procese je príspevok, automatické upozorňovanie recenzentov po uplynutí lehoty na recenziu, automatické informovanie redaktorov o nových príspevkoch, alebo zmeny v procesnom konaní,  možnosť tvorby jednoduchej stránky časopisy z prehľadným menu a možnosťou prispôsobenia Vašim požiadavkám, automatický export dát vo forme meta data do niektorých databáz, automatické generovanie xml, xsd súborov a iných možností.

 

Pripravujeme pre Vás testovaciu inštaláciu: ak by ste chceli vidieť sami, ako to funguje, tu bude demo verzia.


Obrázok: Ukážka hlavnej úvodnej stránky prispôsobeného Open Journal System (PKP, OJS, https://pkp.sfu.ca/ojs/)