GENOMICKÁ SELEKCIA

28. novembra 2023 Scicell 0

Image by PublicDomainPictures from Pixabay Juraj Candrák Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Genomika Genomika je oblasť genetiky, ktoré sa zaoberá […]

Bakteriofágy ako potenciálny nástroj boja s antibiotickou rezistenciou

27. marca 2023 Scicell 0

Krátko po zavedení antibiotík do praktického používania sa medzi patogénnymi baktériami objavil a rozšíril fenomén rezistencie. Tento problém je v súčasnosti taký vážny, že sa nazýva aj „kríza antibiotickej rezistencie“ a jej dopady sú dramatické, s približne 700-tisíc prípadmi úmrtí ročne spôsobenými bakteriálnymi kmeňmi odolnými voči antibiotikám. Odhaduje sa, že ak sa neobjavia žiadne nové antibakteriálne lieky, do roku 2050 sa tento počet zvýši na 30 miliónov. Existuje preto naliehavá potreba rozvoja nových antibakteriálnych terapeutických prístupov. Alarmujúci nárast mikrobiálnej rezistencie spojený s nedostatkom inovácií v oblasti antibiotík obnovil záujem o vývoj alternatívnych prístupov v liečbe bakteriálnych infekcií. Jedna z možných nových antibakteriálnych terapií je využitie bakteriofágmi kódovaných enzýmov.

Nový spôsob odstraňovania oxidu uhličitého z ovzdušia

5. novembra 2019 Scicell 0

Nový spôsob odstraňovania oxidu uhličitého z ovzdušia by mohol byť významným nástrojom v boji proti klimatickým zmenám v budúcnosti. Nový systém môže pracovať s plynom prakticky na akejkoľvek úrovni koncentrácie, dokonca už na zhruba 400 častíc na milión, ktoré sa v súčasnosti v atmosfére nachádzajú.

Biogénne amíny

30. januára 2019 Juraj Čuboň 0

Biogénne amíny sú nízkomolekulárne organické zlúčeniny odvodené od aminokyselín, ktoré môžu mať vo vyšších dávkach na ľudský organizmus negatívne účinky. Niektoré z nich sa v malých množstvách tvoria v organizme konzumenta a bežne sa podieľajú na metabolických procesoch v živých tkanivách a vykazujú rôzne biologické, farmakologické a fyziologické účinky.