Facebook, stres a kvalita života

12. októbra 2018 Scicell 0

Facebook stress a kvalita života Štúdia autorov Bevan a kolektív z roku 2014 skúmala vzťah medzi všeobecne vnímanou úrovňou stresu, kvalitou života, využívaním sociálnych sietí […]

Weby, ktoré Google nevidí

26. septembra 2018 Scicell 0

Myslíte si, že poznáte internet? Stránky ako Facebook, Amazon a Instagram sú len ne povrchu web-priestoru. Internet obsahuje aj celkom iný svet: tzv. Temný Web . […]