Pre autorov

Svoje články posielajte na emailovú adresu scicell@scicell.org. Ak je článok neprekonzultovaný s redaktorom vopred, je potrebné na to redaktora upozorniť. Hlavný redaktor magazínu SciCell je Ing. Lukáš Hleba, PhD.

Pri registrácii publikácií do knižníc alebo iné účely sú k dispozícii aj obálky časopisu pre jednotlivé ročníky:

Obálka časopisu na rok 2018 – pre účely registrácie do knižníc – obálka v PDF stiahnuť 2018

Obálka časopisu na rok 2019 – pre účely registrácie do knižníc – obálka v PDF stiahnuť 2019

Obálka časopisu na rok 2020 – pre účely registrácie do knižníc – obálka v PDF stiahnuť 2020

Obálka časopisu na rok 2021 – pre účely registrácie do knižníc – obálka v PDF stiahnuť 2021 a obálka v TIFF 2021

Obálka časopisu na rok 2022 – pre účely registrácie do knižníc – obálka v PDF stiahnuť 2022 a obálka v PNG 2022

Obálka časopisu na rok 2023 – pre účely registrácie do knižníc – obálka v PDF stiahnuť 2023 a obálka v PNG 2023

Obálka časopisu na rok 2024 – pre účely registrácie do knižníc –  obálka v PNG 2024

Ak máte záujem publikovať svoje príspevky v magazíne SciCell je potrebné dodržať určité pravidlá nastavené redakciou časopisu.

Články upravujte nasledovne:

 1. nastavenie WORD od MICROSOFT-u
 2. typ písma: Times New Roman s veľkosťou 12, zarovnanie textu obojstranné
 3. nastavenie strany: všetky vzdialenosti textu od okrajov nastavte na 2,5 cm
  – v texte sa nesmú vyskytovať žiadne zlomy sekcií ani žiadne zlomy strán

Návod na napísanie príspevku vo Microsoft Word

 1. napíšte článok v akomkoľvek formáte
 2. označte text klávesovou skratkou Ctrl + A
 3. nastavte písmo Times New Roman s veľkosťou 12
 4. zarovnajte text na obe strany
 5. nastavte riadkovanie na 1.0
 6. medzery medzi časťami textu oddeľte pomocou klávesy enter
 7. hlavné nadpisy zvýraznite tučným písmom

Citovanie

 1. citácie v referenciách sú potrebné, ak sú texty alebo myšlienky citované z iných prác. Citácie sú nastavené vo formáte APA, ktoré môžete nájsť aj v Google Scholar nasledovných spôsobom:
 • názov citovaného článku vložte do Google Scholar a stlačte enter
 • po vyhľadaní článku kliknite na ikonu dvojčiarky (“) pod textom
 • označte citáciu APA a skopírujte ju
 • vložte citáciu do referencií

Príklad:

článok: Saiki, R. K., Gelfand, D. H., Stoffel, S., Scharf, S. J., Higuchi, R., Horn, G. T., … & Erlich, H. A. (1988). Primer-directed enzymatic amplification of DNA with a thermostable DNA polymerase. Science, 239(4839), 487-491. https://doi.org/10.1126/science.2448875

kniha: Nunnally, J. C., Bernstein, I. H., & Berge, J. M. T. (1967). Psychometric theory(Vol. 226). New York: McGraw-Hill.

html: Beringer, J., Arguin, J. F., Barnett, R. M., Copic, K., Dahl, O., Groom, D. E., … & Eidelman, S. (2012). Review of particle physics. Physical Review D, 86(1). https://www.scholars.northwestern.edu/en/publications/review-of-particle-physics-7

konferenčný príspevok: Pliszka, S. R., Greenhill, L. L., Crismon, M. L., Sedillo, A., Carlson, C., Conners, C. K., … & DISORDER, H. (2000). The Texas Children’s Medication Algorithm Project: Report of the Texas Consensus Conference Panel on Medication Treatment of Childhood Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. Part I. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry,39(7), 908-919. https://doi.org/10.1097/00004583-200007000-00021

návody: European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing. (2013). EUCAST guidelines for detection of resistance mechanisms and specific resistances of clinical and/or epidemiological importance. EUCAST, Basel, Switzerland: http://www. eucast. org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Resistance_mechanisms/EUCAST_detection_of_resistance_mechanisms_v1. 0_20131211. pdf.

Citácie v texte nie sú potrebné.

Ak jedná sa o vlastnú tvorbu samotného autora, o jeho vlastné myšlienky a texty, citácie nie sú potrebné.

Autor deklaruje uverejnením článku, že sa nejedná o plagiát a ide čisto len o jeho dielo a dielo spoluautorov.

Autor deklaruje že sa jedná o dielo, ktoré sa riadi všetkými pravidlami publikačnej etiky: https://www.minv.sk/?publikacna-etika-publication-ethics

Pri citovaní tabuliek alebo obrázkov, či grafov je nutné použiť citáciu.

Ak sa jedná o tabuľky, grafy, obrázky alebo text použitý z predošlých prác samotného autora príspevku, je nutné ich citovať v súlade s predošlými podmienkami.

Príklad citovania obrázku alebo tabuľky:

Ak poznáte autora obrázku, bude najlepšie ak požiadate o jeho súhlas s využitím na publikačné účely. Ak autor nie je známy, je potrebné uviesť, najlepšie pod obrázok adresu stránky z ktorej bol obrázok použitý. V prípade tabuliek postupujeme rovnako. Ak ste obrázok stiahli a prerobili ho, uveďte prosím pôvodný zdroj a do zátvorky text (Prerobené autorom, rok).

Príklady:

Obrázok č. 1: L. Hleba, 2018 (htttps://www.jmbfs.org/wp-content/uploads/2018/03/april_May_2018_vol7_no5-200×283.jpg)

V prípade tabuliek postupujte rovnako.