Redakčný knižný online systém

Open Monograph Press

Open Monograph Press (OMP) je softvérová platforma s otvoreným zdrojovým kódom pre správu redakčného procesu potrebného na publikovanie monografií, editovaných zväzkov a odborných publikácií prostredníctvom internej a externej kontroly, editácie, katalogizácie, produkcie a publikovania. OMP môže fungovať aj ako tlačová webstránka s katalógovými, distribučnými a predajnými kapacitami.

 

Hlavné vlastnosti OMP

  • spracovávanie upravených zväzkov s rôznymi autormi pre každú kapitolu,
  • zapojenie redaktorov, autorov, recenzentov, návrhárov, indexátorov a ďalších pri tvorbe kníh,
  • prezeranie si podania prostredníctvom viacerých interných a externých kôl recenzií,
  • používa priemyselné štandardy ONIX pre požiadavky na metadáta kníhkupectiev,
  • vytvára knižnice dokumentov na odosielanie, zaznamenávanie zmlúv, povolení a podobne,
  • obsahuje karty s miniatúrami v katalógu, ako aj funkcie Spotlight.

 


Obrázok: Ukážka hlavnej stránky Open Monograph Press (PKP, OMP, https://pkp.sfu.ca/omp/)