Zásady ochrany osobných údajov

Fylozofia súkromia SciCell
SciCell s.r.o. ( “SC”) sa zaviazala k udržaniu dôvery vo vzťahu k informáciám, ktoré zbierame od vás na webových stránkach patriacich a prevádzkovaných spoločnosťou SC (SC “Webové stránky”). Tieto pravidlá ochrany osobných údajov uvádzajú informácie, ktoré zhromažďujeme o vás, ako používame tieto informácie a možnosti, ktoré máte pri používaní týchto informácií.

Cookies
Tak ako väčšina webových stránok, aj SC zhromažďuje informácie o vašom používaní našich webových stránok SC prostredníctvom súborov cookie. Súbory cookie sú anonymné, jedinečné alfanumerické identifikátory odosielané do vášho prehliadača z počítačov webových stránok a uložené vo vašom počítači. Typy informácií, ktoré zhromažďujeme v dôsledku súboru cookie, ktorý je uložený vo vašom počítači, obsahuje adresu internetového protokolu (IP) používanú na pripojenie vášho počítača na internet; informácie o počítačoch a spojeniach, ako je typ a verzia prehliadača, operačný systém a platforma; údaje o toku dát, vrátane dátumu a času, čísla cookie a obsahu, ktorý ste si prezerali alebo hľadali na webových stránkach SC.

Zhromažďujeme, používame a môžeme čas od času poskytovať tretej osobe informácie, ktoré nie sú osobne identifikovateľné, ako anonymné, agregované údaje používateľa na účely analýzy využitia, kontroly kvality a zlepšovania webových stránok SC. Na uchovávanie informácií, ktoré potrebujeme, používame dočasné “reštrikčné” súbory cookie, aby ste si mohli prezerať články, prehliadať obsah a prechádzať zo stránok na stránku. Používame “pretrvávajúce” súbory cookie, ktoré vám poskytnú personalizovanejšie zážitky z prehliadania a pomáhajú vám efektívnejšie sa navigovať na stránkach. Vo všetkých prípadoch, v ktorých sa používajú súbory cookie, súbor cookie nezhromažďuje osobné údaje, s výnimkou výslovného súhlasu. Môžete zabrániť tomu, aby váš prehliadač prijal nové súbory cookie, upozornil vás prehliadač po prijatí nového súboru cookie alebo úplne zakázať súbory cookie.

Webové stránky SC môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré sú mimo našej kontroly. V prípade, že sa rozhodnete pre prístup na takéto webové stránky, spoločnosť SC nenesie zodpovednosť za žiadne akcie alebo pravidlá takýchto tretích strán. Odporúčame vám, aby ste skontrolovali príslušné pravidlá ochrany osobných údajov tejto strany predtým, než im odošlete akékoľvek informácie.

Zhromažďovanie a používanie informácií
Niekedy žiadame používateľov webových stránok SC, aby poskytli osobné informácie. Informácie získané od používateľa sú prísne dobrovoľné. Ak chcete získať prístup k určitému obsahu a využívať pokročilé funkcie personalizovyných webových stránok SC, musíte sa zaregistrovať a získať osobné používateľské konto obsahujúce meno a heslo. Ak sa zaregistrujete, môžeme Vás požiadať o kontaktné informácie, ako napríklad vaše meno, e-mailovú adresu, poštovú adresu a krajinu trvalého pobytu (“Osobné údaje”). Osobné informácie je možné získať iba poskytnutím správneho používateľského mena a hesla, ktoré sú prepojené s vaším profilom.

Webové stránky SC vám môžu poskytnúť tabuľky s komentármi a / alebo iné príležitosti na odosielanie informácií a interakciu s ostatnými používateľmi. V prípade, že dobrovoľne zverejníte informácie o osobnej identifikácii pomocou takýchto služieb, tieto informácie spolu so všetkými podstatnými informáciami zverejnenými vo vašej komunikácii alebo príspevku môžu byť zhromaždené, korelované a použité tretími stranami. Môže to mať za následok nevyžiadané správy od tretích strán. Takéto činnosti sú mimo kontroly SC. Spoločnosť SC nesleduje ani neprezerá obsah správy o tabuľkách komentárov ani inej interaktívnej činnosti, ktorá je k dispozícii prostredníctvom webových stránok SC.

Ako používame osobné údaje

Osobné informácie, ktoré ste poskytli používame na dokončenie a podporu činnosti, pre ktorú boli informácie poskytnuté, ako napríklad umožnenie prístupu alebo dodania našich produktov alebo služieb alebo odpovedanie na vaše požiadavky alebo otázky.

Tiež môžeme použiť osobné informácie pre webové stránky SC a správu systému, ako napríklad technickú podporu webových stránok SC a ich počítačového systému vrátane spracovania informácií o počítačových účtoch, informácie používané pri zabezpečovaní a udržiavaní webových stránok SC a overovanie aktivity webových stránok SC prostredníctvom webových stránok SC alebo ich zástupcov; prispôsobenie alebo prispôsobenie obsahu alebo návrhu webových stránok SC počas jedinej návštevy webových stránok SC a individuálnej personalizácie webových stránok SC pri opakovaných návštevách; výskum a vývoj na zlepšenie, hodnotenie a zlepšovanie webových stránok SC a našich služieb; analýza na vytvorenie profilu používaného na určenie návykov, záujmov alebo iných charakteristík používateľov na účely výskumu, analýzy a anonymného hlasovania, a komunikovať s vami o zmenách alebo aktualizáciách webových stránok SC alebo, s vaším súhlasom, špeciálnych ponúk alebo propagácií. SC nebude vašu e-mailovú adresu zdieľať so žiadnou z tretích strán bez vášho súhlasu. Okrem toho budete mať možnosť odísť zo špeciálnych ponúk a akcií, ku ktorým ste už v minulosti nahlásili.

Osobitná poznámka o deťoch, ochrana súkromia detí a dodržiavanie zákona o ochrane súkromia detí online
V súlade s zákonom o ochrane osobných údajov online (COPPA) sú internetové stránky SC určené pre všeobecné publikum. Spoločnosť SC nemá v úmysle zhromažďovať žiadne osobné informácie od detí mladších ako 13 rokov, ak sa domnievame, že takéto zhromažďovanie nie je povolené zákonom. Naše webové stránky SC sa zameriavajú na publikum, ktoré je staršie ako 18 rokov pretože niektoré obsahy nemusia byť vhodné pre všetky vekové kategórie. Rodičovský dohľad sa odporúča. Ak ste rodičom alebo opatrovníkom dieťaťa mladšieho ako 13 rokov a ste presvedčení, že nám poskytli svoje osobné údaje, kontaktujte SC na adrese scicell@scicell.org
Rodič alebo opatrovník dieťaťa mladšieho ako 13 rokov môže na požiadanie posúdiť a požiadať o vymazanie osobných údajov takéhoto dieťaťa a odmietnuť povoliť ďalšie zhromažďovanie alebo používanie takýchto osobných informácií.

Náš záväzok voči bezpečnosti údajov
Uznávame, že vaše súkromie je pre vás dôležité, a preto sa snažíme zachovať dôvernosť vašich osobných údajov. Osobné informácie o každom používateľovi sú uložené na serveroch, ktoré sú za bránou firewall a fyzicky umiestnené v rámci zabezpečeného dátového centra. Navyše naše interné postupy pomáhajú chrániť vaše súkromie tým, že obmedzujú prístup akýchkoľvek osôb k osobným informáciám a ich používaniu. Neposkytujeme však žiadnu záruku, že vaše osobné údaje budú chránené pred neoprávneným prístupom, stratou, zneužitím alebo zmenami a neprijímame žiadnu zodpovednosť za bezpečnosť osobných údajov, ktoré nám boli predložené, ani za vaše alebo tretími stranami alebo zneužívaním osobných informácií.

Informácie o týchto zásadách ochrany osobných údajov
Všetky zmeny našich pravidiel ochrany osobných údajov sa na tejto stránke uverejnia, aby ste si vždy boli vedomí našich pravidiel a svojich práv.

Ak kedykoľvek zistíte a veríte, že sme nedodržali tieto pravidlá ochrany osobných údajov, obráťte sa na SC na adrese scicell@scicell.org. Spoločnosť SC vynaloží primerané úsilie na vyriešenie a spory podľa politiky ochrany osobných údajov a vynaloží primerané úsilie, aby sa urýchlene prešetrila a v prípade potreby opravila akýkoľvek problém, ktorý nastal.