O nás / About us

Naše najnovšie články: 

Spontánne fermentujúce pivá – takmer zabudnuté tajomstvo starovekých pív

Zdroj: growlermag.com Dušan Straka, Lukáš HlebaSlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva História Pivo sprevádza ľudstvo už tisícročia,...
Read More
Spontánne fermentujúce pivá – takmer zabudnuté tajomstvo starovekých pív

Žiarenie pre Deinococcus radiodurans nie je problém

Deinococcus radiodurans ako jedna z najodolnejších baktérií sveta. Ako to robí? Aké by to mohlo priniesť využitie v rámci biotechnológií. To všetko v nasledujúcom článku...
Read More
Žiarenie pre Deinococcus radiodurans nie je problém

Ako sa zvieratá milujú

(Zdroj: Defoe, 2005) Zemanová JiřinaSlovenská poľnohospodárska univerzite v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva Na planéte Zem žije zhruba šesť miliárd predstaviteľov...
Read More
Ako sa zvieratá milujú

Sinice a ich metabolity

Sinice odbornou verejnosťou označované aj ako cyanobaktérie patria ku skupine prokaryotických (prvojadrových) organizmov, ktoré na rozdiel od eukaryotických organizmov nemajú morfologicky diferencované jadro, Golgiho aparát, mitochondrie, endoplazmatické retikulum a plastidy. Majú pevnú bunkovú stenu, pri ktorej sa farbením podľa H. CH. Gramma bunka farbí na ružovo až ružovočerveno a patria teda k skupine tzv. gramnegatívnych mikroorganizmov.
Read More
Sinice a ich metabolity

OBSAH TOXICKÝCH LÁTOK V OBALOVÝCH MATERIÁLOCH A ICH MOŽNÁ MIGRÁCIA DO POTRAVÍN

Jednou zo základných podmienok života je príjem potravy prostredníctvom kvalitných potravín. Kvalita potravín spočíva v prvom rade v samotnej technológii ich výroby a v obalovej technike, ktorá je veľmi úzko spätá s výrobou potravín. Plastové obaly sú v súčasnosti najpoužívanejšie pri výrobe potravín. Plnia funkcie pri ochrane potravín pred fyzikálnymi, chemickými a mikrobiologickými kontaminantmi.
Read More
OBSAH TOXICKÝCH LÁTOK V OBALOVÝCH MATERIÁLOCH A ICH MOŽNÁ MIGRÁCIA DO POTRAVÍN

Toxoplasma gondii mení správanie ľudí

Toxoplasma gondi - neviditeľný parazit, ktorý dokáže ovládať Vašu myseľ. V populácii je rozšírená a mnohí nevedia že sú jej hostiteľmi.
Read More
Toxoplasma gondii mení správanie ľudí

Baktéria, ktorá mení pohlavie bezstavovcov

Wolbachia. Baktéria, ktorá dokáže meniť pohlavie bezstavovcov. Využiteľné druhy mikroorganizmov pri likvidácii hmyzu, ako sú komáre pri ich nadmernom premnožení.
Read More
Baktéria, ktorá mení pohlavie bezstavovcov

Prípady protozoálnych nákaz giardióz (Giardia sp.) na Slovensku

Giardia sp. je endogénny parazit kolonizujúci tenké črevo cicavcov a spôsobujúci gastrointestinálne ochorenie známe ako gardióza. Zdrojom nákazy býva spravidla kontaminovaná voda, potraviny, ale aj nedostatočná úroveň hygieny. Cieľom tejto štúdie bolo popísať rôzne prípady giardióz na Slovensku, z hľadiska rôznych zdrojov nákazy, lokality a životnej úrovne.
Read More
Prípady protozoálnych nákaz giardióz (Giardia sp.) na Slovensku

KURKUMA A JEJ ÚČINKY

Prírodná látka kurkumín má významné antioxidačné a antikarcinogénne vlastnosti, a taktiež vysoké možnosti využitia pri prevencii rôznych ochorení ako napríklad diabetes, epilepsia, Alzheimerova choroba a i. Avšak napriek týmto priaznivým účinkom sa kurkumín, vyznačuje slabou absorpciou bunkami, rýchlym metabolizmom v bunkách pečene a v stenách hrubého čreva. V súčasnosti sa aj z tohto dôvodu vedci zaoberajú práve zvyšovaním absorbcie kurkumínu bunkami použitím lipozómov, nanočastíc, fosfolipidových komplexov a ďalších pomocných látok.
Read More
KURKUMA A JEJ ÚČINKY

Očný červ – Thelazia gulosa

Thelazia gulosa - očný červ. Hrôzostrašne vyzerajúce parazitické ochorenie, ktoré môže infikovať aj ľudí. Prípadov, ktoré boli u ľudí zaznamenané nie je veľa. Aj keď ochorenie vyzerá strašne, jeho liečba bola v už zaznamenaných prípadoch dobre liečiteľné.
Read More
Očný červ – Thelazia gulosa

 

Kto sme?

Sme spoločnosť, ktorá sa snaží prinášať vedu ľuďom. Priblížiť, častokrát problematický svet vedy a pretransformovať ju do zrozumiteľnej reči. Na to slúži náš hlavný odborný časopis, ktorý nesie rovnaký názov ako naša spoločnosť, čiže SciCell. Rovnako sa zaoberáme publikovaním vedeckých časopisov, ktoré sú šírené v prostredí elektronických vedeckých databáz. Publikujeme knihy, vedecké monografie, zborníky z konferencií a všetok vedecký materiál vyprodukovaný vedeckou a odbornou spoločnosťou. Všetky naše vedecké časopisy, knihy a iné publikácie sú plne recenzované vedeckými odborníkmy z danej oblasti. Popri publikovaní sa zaoberáme aj zabezpečovaním analýz a rozborov pre širokú verejnosť a spoločnosti, ktoré pre svoje analýzy nepotrebujú pečiatku od akreditovaného laboratória. Ku všetkým typom nami ponúkaných analýz Vám vieme zabezpečiť vypracovanie sprievodných materiálov, akými sú napr. spracovanie výsledkov, štatistické spracovanie údajov, diskusiu alebo závery.

 

Who we are?

We are a company which bring the science to people. We would like to bring problematic world of science and transform it to understandable words. The main journal for people is the journal which  carry the same name as our company, SciCell. Also we are publishing scientific journals which are spreading on electronic scientific database. We are publishing the books, scientific monographs, conference books and all scientific material which are produced by scientific society. All our journals, books and other scientific materials are peer-reviewed by scientist from the same research field. Expect the publishing, we are ensuring the analysis for the general public and other companies which are not need the stamp from accredited laboratories. If its necessary, we can to do all necessary materials like: results, statistics, discussion or conclusion.