O nás / About us

Naše najnovšie články: 

Arónia čiernoplodá (Aronia melanocarpa) a jej účinky

Image by Goran Horvat from Pixabay Klaudia Lukáčová, Jana KopčekováSlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Botanická charakteristika arónie čiernoplodej Arónia čiernoplodá (Aronia melanocarpa) patrí...
Read More
Arónia čiernoplodá (Aronia melanocarpa) a jej účinky

Mikrobiologický profil podstielky z recyklovaného maštaľného hnoja a potenciálny vplyv na kvantitatívne a kvalitatívne parameter mlieka dojníc

Tomas Jambora*, Zdenek Drotarb, Jozef Biresca Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Ústav aplikovanej biológie. Tr. A....
Read More
Mikrobiologický profil podstielky z recyklovaného maštaľného hnoja a potenciálny vplyv na kvantitatívne a kvalitatívne parameter mlieka dojníc

GENOMICKÁ SELEKCIA

Image by PublicDomainPictures from Pixabay Juraj Candrák Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Genomika Genomika je...
Read More
GENOMICKÁ SELEKCIA

Úloha antioxidantov v kryokonzervácii samčích pohlavných buniek hospodárskych zvierat

Hana Greifová, Tomáš Jambor, Katarína Tokárová, Denis Bažány, Norbert Lukáč Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Ústav...
Read More
Úloha antioxidantov v kryokonzervácii samčích pohlavných buniek hospodárskych zvierat

Imunita v reprodukčnom systéme hovädzieho dobytka

Denis Bažány, Hana Greifová, Tomáš Jambor, Katarína Tokárová, Norbert LukáčSlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Ústav biológie,...
Read More
Imunita v reprodukčnom systéme hovädzieho dobytka

Udržateľné zhodnocovanie kravského maštaľného hnoja v manažmente chovu dojníc

Tomas Jambora*, Zdenek Drotarb, Jozef Biresc a Slovak University of Agriculture in Nitra, Faculty of Biotechnology and Food Sciences, Institute...
Read More
Udržateľné zhodnocovanie kravského maštaľného hnoja v manažmente chovu dojníc

Možnosti aplikácie kvasiniek pri eliminácii aflatoxínov

Veronika Vojčíková1, Miroslava Hlebová1, Lukáš Hleba21Univerzita Svätého Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied2Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a...
Read More
Možnosti aplikácie kvasiniek pri eliminácii aflatoxínov

Extremofilné mikroorganizmy v domácnostiach

Obrázok od Solomon Rodgers z Pixabay Hutárová LenkaUniverzita Svätého Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied, Katedra biológie Mikroorganizmy...
Read More
Extremofilné mikroorganizmy v domácnostiach

Bakteriofágy ako potenciálny nástroj boja s antibiotickou rezistenciou

Krátko po zavedení antibiotík do praktického používania sa medzi patogénnymi baktériami objavil a rozšíril fenomén rezistencie. Tento problém je v...
Read More
Bakteriofágy ako potenciálny nástroj boja s antibiotickou rezistenciou

Mikrobiálne palivové články – alternatívny zdroj elektrickej energie využívajúci odpad

Obrázok od Денис Марчук z Pixabay  Katarína Heldesová, Lukáš Hleba Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Tr. Andreja Hlinku 2,...
Read More
Mikrobiálne palivové články – alternatívny zdroj elektrickej energie využívajúci odpad

 

Kto sme?

Sme spoločnosť, ktorá sa snaží prinášať vedu ľuďom. Priblížiť, častokrát problematický svet vedy a pretransformovať ju do zrozumiteľnej reči. Na to slúži náš hlavný odborný časopis, ktorý nesie rovnaký názov ako naša spoločnosť, čiže SciCell. Rovnako sa zaoberáme publikovaním vedeckých časopisov, ktoré sú šírené v prostredí elektronických vedeckých databáz. Publikujeme knihy, vedecké monografie, zborníky z konferencií a všetok vedecký materiál vyprodukovaný vedeckou a odbornou spoločnosťou. Všetky naše vedecké časopisy, knihy a iné publikácie sú plne recenzované vedeckými odborníkmy z danej oblasti. Popri publikovaní sa zaoberáme aj zabezpečovaním analýz a rozborov pre širokú verejnosť a spoločnosti, ktoré pre svoje analýzy nepotrebujú pečiatku od akreditovaného laboratória. Ku všetkým typom nami ponúkaných analýz Vám vieme zabezpečiť vypracovanie sprievodných materiálov, akými sú napr. spracovanie výsledkov, štatistické spracovanie údajov, diskusiu alebo závery.

 

Who we are?

We are a company which bring the science to people. We would like to bring problematic world of science and transform it to understandable words. The main journal for people is the journal which  carry the same name as our company, SciCell. Also we are publishing scientific journals which are spreading on electronic scientific database. We are publishing the books, scientific monographs, conference books and all scientific material which are produced by scientific society. All our journals, books and other scientific materials are peer-reviewed by scientist from the same research field. Expect the publishing, we are ensuring the analysis for the general public and other companies which are not need the stamp from accredited laboratories. If its necessary, we can to do all necessary materials like: results, statistics, discussion or conclusion.