O nás / About us

Naše najnovšie články: 

Alergia na nikel

Nikel je najčastejšie detekovaný kožný alergén pri testovaní pomocou náplaste. Všadeprítomná povaha niklu ako vytvrdzovacieho činidla v kovových produktoch znemožňuje vyhnúť sa mu. Alergia v detstve môže byť ťažko rozpoznateľná, najmä ak je zaznamenaná silná idiopatická reakcia. Spúšťačom sú štandardné opaskové spony a bižutéria, ktoré stále pretrvávajú v predaji. Najnovšie zdroje uvádzajú aj technologické zariadenia ako mobilné telefóny, počítače a tablety s kovovým telom. Tento článok uvádza rôzne klinické prejavy kontaktnej alergie na nikel v detstve a dospelosti, ako aj stratégie liečby a vyhýbanie sa mu.
Read More
Alergia na nikel

Celulóza z baktérií??? Alebo ako baktérie zachránia svet

Čo je to bakteriálna celulóza? Môže nahradiť rastlinnú celulózu? Je to prírodný super materiál budúcnosti? Tieto otázky si kladie veľa vedcov, technológov či ekológov. Význam je jasný: Celulóza už nemusí byť len z dreva!
Read More
Celulóza z baktérií??? Alebo ako baktérie zachránia svet

Peľ ako indikátor znečistenia životného prostredia vs. významné apiterapeutikum

Pixabay.com Michal Buday, Vladimíra Kňazovická Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva   Úvod Človek chová včely medonosné...
Read More
Peľ ako indikátor znečistenia životného prostredia vs. významné apiterapeutikum

Pohľad na mikroorganizmy, ktoré devastujú 400 ročné maľby

To čo je pôžitok pre ľudské oko, môže byť naopak pôžitkom aj pre mikroorganizmy. Tie totižto kolonizujú umelecké diela. Výskumníci potvrdili, že niektoré mikroorganizmy diely likvidujú, iné naopak ochraňujú.
Read More
Pohľad na mikroorganizmy, ktoré devastujú 400 ročné maľby

Narazili vedci na nové, silné antibiotikum?

Posledné roky sa vedcom už nedarí vyvíjať nové antibiotiká na boj proti baktériám, ktoré spôsobujú ochorenie. Je teixobactin iný? Je to antibiotikum budúcnosti?
Read More
Narazili vedci na nové, silné antibiotikum?

Kyselina hyalurónová

Stručný prehľad informácií o kyseline hyalurónovej, jej výrobe, funkciách a výskyte v našom organizme. Na čo ju potrebujeme a čo spôsobuje?
Read More
Kyselina hyalurónová

Schudnime konzumáciou alebo ako karnitín naozaj funguje

O karnitíne sa toho už popísalo mnoho. V nasledujúcom článku sa dozviete fakty, čo karnitín v skutočnosti je, jeho funkcie, o karnitíne ako výživovom doplnku, výskume a jeho výrobe.
Read More
Schudnime konzumáciou alebo ako karnitín naozaj funguje

Včelie produkty a ich zloženie

Všetci poznáme med. Málokto však pozná ostatné včelie produkty ako vosk, peľ, propolis alebo materskú kašičku. Nasledujúci článok popisuje aj ich zloženie a vlastnosti.
Read More
Včelie produkty a ich zloženie

Mikroorganizmy – jedlo budúcnosti?

Pohľad do sveta konzumovateľných mikroorganizmov. Budú mikroorganizmy v budúcnosti na našom jedálnom stole? Kedy a kde ich môžeme jesť?
Read More
Mikroorganizmy – jedlo budúcnosti?

Mlieko ako najvýznamnejší zdroj vápnika v prevencii proti osteoporóze

Pexels.com Juraj Čuboň, Peter Haščík, Petronela Cviková, Jana Tkáčová, Lukáš Hleba, Ľubomír Lopašovský Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre....
Read More
Mlieko ako najvýznamnejší zdroj vápnika v prevencii proti osteoporóze

 

Kto sme?

Sme spoločnosť, ktorá sa snaží prinášať vedu ľuďom. Priblížiť, častokrát problematický svet vedy a pretransformovať ju do zrozumiteľnej reči. Na to slúži náš hlavný odborný časopis, ktorý nesie rovnaký názov ako naša spoločnosť, čiže SciCell. Rovnako sa zaoberáme publikovaním vedeckých časopisov, ktoré sú šírené v prostredí elektronických vedeckých databáz. Publikujeme knihy, vedecké monografie, zborníky z konferencií a všetok vedecký materiál vyprodukovaný vedeckou a odbornou spoločnosťou. Všetky naše vedecké časopisy, knihy a iné publikácie sú plne recenzované vedeckými odborníkmy z danej oblasti. Popri publikovaní sa zaoberáme aj zabezpečovaním analýz a rozborov pre širokú verejnosť a spoločnosti, ktoré pre svoje analýzy nepotrebujú pečiatku od akreditovaného laboratória. Ku všetkým typom nami ponúkaných analýz Vám vieme zabezpečiť vypracovanie sprievodných materiálov, akými sú napr. spracovanie výsledkov, štatistické spracovanie údajov, diskusiu alebo závery.

 

Who we are?

We are a company which bring the science to people. We would like to bring problematic world of science and transform it to understandable words. The main journal for people is the journal which  carry the same name as our company, SciCell. Also we are publishing scientific journals which are spreading on electronic scientific database. We are publishing the books, scientific monographs, conference books and all scientific material which are produced by scientific society. All our journals, books and other scientific materials are peer-reviewed by scientist from the same research field. Expect the publishing, we are ensuring the analysis for the general public and other companies which are not need the stamp from accredited laboratories. If its necessary, we can to do all necessary materials like: results, statistics, discussion or conclusion.