O nás / About us

Naše najnovšie články: 

Rastlinné silice ako prevencia proti pozberovému znehodnocovaniu jahôd mikroskopickými vláknitými hubami

Naturalbeautyworkshop.com Miroslava Hlebová a, Viktória Uzsáková b, Dana Tančinová b aUniverzita Svätého Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných viedbSlovenská...
Read More
Rastlinné silice ako prevencia proti pozberovému znehodnocovaniu jahôd mikroskopickými vláknitými hubami

Rod Bacillus a jeho antifungálna účinnosť ako alternatívna kontrola pozberovej kontaminácie poľnohospodárskych plodín

pixabay.com Viktória Uzsáková, Miroslava Hlebová Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva,Univerzita Svätého Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta...
Read More
Rod Bacillus a jeho antifungálna účinnosť ako alternatívna kontrola pozberovej kontaminácie poľnohospodárskych plodín

Význam mlieka vo výžive ľudí

Image by Myriams-Fotos from Pixabay Lukáš MinárčinySlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Mlieko je jednou zo základných potravín dôležitých pre výživu človeka....
Read More
Význam mlieka vo výžive ľudí

Taxol/paklitaxel alternatívny liek v liečbe rakoviny?

Image by PDPics from Pixabay Maroš Lučaj, Lukáš HlebaSlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva Úvod Rakovina je...
Read More
Taxol/paklitaxel alternatívny liek v liečbe rakoviny?

Antifungálny a antitoxinogénny potenciál baktérií mliečneho kvasenia

Viktória Uzsáková, Miroslava HlebováUniverzita Svätého Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied, Katedre biológie Mykotoxíny a potraviny Hlavným dôvodom...
Read More
Antifungálny a antitoxinogénny potenciál baktérií mliečneho kvasenia

Rastlinné silice – prírodné produkty s obrovským potenciálom využitia

Rastlinné silice sú zmesi prchavých zlúčenín produkovaných živými rastlinami v podobe sekundárnych metabolitov. Silice môžeme získať z rôznych častí (kvety, korene, listy, kôra, semená, plody, šupky), alebo z celých rastlín. Výsledným získaným produktom je aromatická olejovitá kvapalina, ktorá je väčšinou číra, ale niekedy môže byť jemne zafarbená (žltá, hnedá, atď.).
Read More
Rastlinné silice – prírodné produkty s obrovským potenciálom využitia

Spontánne fermentujúce pivá – takmer zabudnuté tajomstvo starovekých pív

Zdroj: growlermag.com Dušan Straka, Lukáš HlebaSlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva História Pivo sprevádza ľudstvo už tisícročia,...
Read More
Spontánne fermentujúce pivá – takmer zabudnuté tajomstvo starovekých pív

Žiarenie pre Deinococcus radiodurans nie je problém

Deinococcus radiodurans ako jedna z najodolnejších baktérií sveta. Ako to robí? Aké by to mohlo priniesť využitie v rámci biotechnológií. To všetko v nasledujúcom článku...
Read More
Žiarenie pre Deinococcus radiodurans nie je problém

Ako sa zvieratá milujú

(Zdroj: Defoe, 2005) Zemanová JiřinaSlovenská poľnohospodárska univerzite v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva Na planéte Zem žije zhruba šesť miliárd predstaviteľov...
Read More
Ako sa zvieratá milujú

Sinice a ich metabolity

Sinice odbornou verejnosťou označované aj ako cyanobaktérie patria ku skupine prokaryotických (prvojadrových) organizmov, ktoré na rozdiel od eukaryotických organizmov nemajú morfologicky diferencované jadro, Golgiho aparát, mitochondrie, endoplazmatické retikulum a plastidy. Majú pevnú bunkovú stenu, pri ktorej sa farbením podľa H. CH. Gramma bunka farbí na ružovo až ružovočerveno a patria teda k skupine tzv. gramnegatívnych mikroorganizmov.
Read More
Sinice a ich metabolity

 

Kto sme?

Sme spoločnosť, ktorá sa snaží prinášať vedu ľuďom. Priblížiť, častokrát problematický svet vedy a pretransformovať ju do zrozumiteľnej reči. Na to slúži náš hlavný odborný časopis, ktorý nesie rovnaký názov ako naša spoločnosť, čiže SciCell. Rovnako sa zaoberáme publikovaním vedeckých časopisov, ktoré sú šírené v prostredí elektronických vedeckých databáz. Publikujeme knihy, vedecké monografie, zborníky z konferencií a všetok vedecký materiál vyprodukovaný vedeckou a odbornou spoločnosťou. Všetky naše vedecké časopisy, knihy a iné publikácie sú plne recenzované vedeckými odborníkmy z danej oblasti. Popri publikovaní sa zaoberáme aj zabezpečovaním analýz a rozborov pre širokú verejnosť a spoločnosti, ktoré pre svoje analýzy nepotrebujú pečiatku od akreditovaného laboratória. Ku všetkým typom nami ponúkaných analýz Vám vieme zabezpečiť vypracovanie sprievodných materiálov, akými sú napr. spracovanie výsledkov, štatistické spracovanie údajov, diskusiu alebo závery.

 

Who we are?

We are a company which bring the science to people. We would like to bring problematic world of science and transform it to understandable words. The main journal for people is the journal which  carry the same name as our company, SciCell. Also we are publishing scientific journals which are spreading on electronic scientific database. We are publishing the books, scientific monographs, conference books and all scientific material which are produced by scientific society. All our journals, books and other scientific materials are peer-reviewed by scientist from the same research field. Expect the publishing, we are ensuring the analysis for the general public and other companies which are not need the stamp from accredited laboratories. If its necessary, we can to do all necessary materials like: results, statistics, discussion or conclusion.