O nás / About us

Naše najnovšie články: 

Toxoplasma gondii mení správanie ľudí

Toxoplasma gondi - neviditeľný parazit, ktorý dokáže ovládať Vašu myseľ. V populácii je rozšírená a mnohí nevedia že sú jej hostiteľmi.
Read More
Toxoplasma gondii mení správanie ľudí

Baktéria, ktorá mení pohlavie bezstavovcov

Wolbachia. Baktéria, ktorá dokáže meniť pohlavie bezstavovcov. Využiteľné druhy mikroorganizmov pri likvidácii hmyzu, ako sú komáre pri ich nadmernom premnožení.
Read More
Baktéria, ktorá mení pohlavie bezstavovcov

Prípady protozoálnych nákaz giardióz (Giardia sp.) na Slovensku

Giardia sp. je endogénny parazit kolonizujúci tenké črevo cicavcov a spôsobujúci gastrointestinálne ochorenie známe ako gardióza. Zdrojom nákazy býva spravidla kontaminovaná voda, potraviny, ale aj nedostatočná úroveň hygieny. Cieľom tejto štúdie bolo popísať rôzne prípady giardióz na Slovensku, z hľadiska rôznych zdrojov nákazy, lokality a životnej úrovne.
Read More
Prípady protozoálnych nákaz giardióz (Giardia sp.) na Slovensku

KURKUMA A JEJ ÚČINKY

Prírodná látka kurkumín má významné antioxidačné a antikarcinogénne vlastnosti, a taktiež vysoké možnosti využitia pri prevencii rôznych ochorení ako napríklad diabetes, epilepsia, Alzheimerova choroba a i. Avšak napriek týmto priaznivým účinkom sa kurkumín, vyznačuje slabou absorpciou bunkami, rýchlym metabolizmom v bunkách pečene a v stenách hrubého čreva. V súčasnosti sa aj z tohto dôvodu vedci zaoberajú práve zvyšovaním absorbcie kurkumínu bunkami použitím lipozómov, nanočastíc, fosfolipidových komplexov a ďalších pomocných látok.
Read More
KURKUMA A JEJ ÚČINKY

Očný červ – Thelazia gulosa

Thelazia gulosa - očný červ. Hrôzostrašne vyzerajúce parazitické ochorenie, ktoré môže infikovať aj ľudí. Prípadov, ktoré boli u ľudí zaznamenané nie je veľa. Aj keď ochorenie vyzerá strašne, jeho liečba bola v už zaznamenaných prípadoch dobre liečiteľné.
Read More
Očný červ – Thelazia gulosa

Cannabis sativa a jej obsahové látky

Cannabis sativa. Kontroverzná rastlina, zakázaná vo viacerých krajinách sveta pre jej psychotropné účinky na ľudský mozog. Obsahové látky sa však ukazujú ako jedinečné a v mnohých krajinách sa používajú k liečbe. Vnasledujúcom článku sú zhrnuté dostupné nové informácie a tejto rastline a jej obsahových látkach.
Read More
Cannabis sativa a jej obsahové látky

Komár tigrovaný na Slovensku

Komár tigrovaný (Aedes albopictus) pochádza z juhovýchodnej Ázie a k nám bol dovezený pravdepodobne v pneumatikách, alebo turistami. Je to nový typ komára, ktorý potláča pôvodné druhy. Môže prenášať ochorenia, ktoré nie sú typické pre naše pásmo. Viac informácií v článku.
Read More
Komár tigrovaný na Slovensku

Chia semienka a ich účinky na zdravie

V poslednej dobe je zdravie človeka často rozoberanou témou. Jedným z produktov, ktorý sa spomína so zlepšením zdravia človeka sú aj Chia semienka. V nasledujúcom článku sa pokúsime opísať chia semienka ako jeden z potenciálnych produktov pre zlepšenie zdravia.
Read More
Chia semienka a ich účinky na zdravie

GAPS terapeutická diéta: môže pomôcť k zlepšeniu zdravia?

Prepojenie črevnej mikroflóry a mozgu už dnes niet pochybností. Do povedomia ľudí a vedcov sa dostáva ako zmeniť zdravie ľudí pozitívnym ovplyvňovaním črevnej mikrocenózy. Jednou z ciest môže byť aj GAPS diéta. Funguje naozaj?
Read More
GAPS terapeutická diéta: môže pomôcť k zlepšeniu zdravia?

PIVO AKO LIEČIVÝ NÁPOJ

Pivo je považované za zdravý nápoj ak sa pije s mierou. Okrem toho, že obsahuje vitamíny skupiny B sa pivo môže pochváliť aj obsahom látky nazývanej xanthohumol, ktorý vedci porovnávajú v kvercetínom, hlavnou antioxidačnou zložkou vína. Nasledujúci článok vás oboznámi s jeho obsahom a účinkami na ľudské zdravie.
Read More
PIVO AKO LIEČIVÝ NÁPOJ

 

Kto sme?

Sme spoločnosť, ktorá sa snaží prinášať vedu ľuďom. Priblížiť, častokrát problematický svet vedy a pretransformovať ju do zrozumiteľnej reči. Na to slúži náš hlavný odborný časopis, ktorý nesie rovnaký názov ako naša spoločnosť, čiže SciCell. Rovnako sa zaoberáme publikovaním vedeckých časopisov, ktoré sú šírené v prostredí elektronických vedeckých databáz. Publikujeme knihy, vedecké monografie, zborníky z konferencií a všetok vedecký materiál vyprodukovaný vedeckou a odbornou spoločnosťou. Všetky naše vedecké časopisy, knihy a iné publikácie sú plne recenzované vedeckými odborníkmy z danej oblasti. Popri publikovaní sa zaoberáme aj zabezpečovaním analýz a rozborov pre širokú verejnosť a spoločnosti, ktoré pre svoje analýzy nepotrebujú pečiatku od akreditovaného laboratória. Ku všetkým typom nami ponúkaných analýz Vám vieme zabezpečiť vypracovanie sprievodných materiálov, akými sú napr. spracovanie výsledkov, štatistické spracovanie údajov, diskusiu alebo závery.

 

Who we are?

We are a company which bring the science to people. We would like to bring problematic world of science and transform it to understandable words. The main journal for people is the journal which  carry the same name as our company, SciCell. Also we are publishing scientific journals which are spreading on electronic scientific database. We are publishing the books, scientific monographs, conference books and all scientific material which are produced by scientific society. All our journals, books and other scientific materials are peer-reviewed by scientist from the same research field. Expect the publishing, we are ensuring the analysis for the general public and other companies which are not need the stamp from accredited laboratories. If its necessary, we can to do all necessary materials like: results, statistics, discussion or conclusion.