O nás / About us

Naše najnovšie články: 

Osteoporóza a potreba vápnika v priebehu života

Juraj Čuboň, Peter Haščík, Petronela Cviková, Jana Tkáčová, Lukáš Hleba, Ľubomír Lopašovský Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Osteoporóza Osteoporóza je definovaná
Read More
Osteoporóza a potreba vápnika v priebehu života

7. Cvičenie – produkcia kyseliny citrónovej (príprava)

Téma cvičenia: Produkcia kyseliny citrónovej s použití Aspergillus niger a Aspergillus versicolor Hypotéza: prídavok rôznych koncetrácií nenasýteních mastných kyselín v podobe oleja
Read More
7. Cvičenie – produkcia kyseliny citrónovej (príprava)

Cvičenie 7 – Rezistencia baktérií na antibiotiká

Cvičenie č. 7 pojednáva o rezistencii baktérií voči antibiotikám. Prezentácia: 7. cvičenie Rezistencia baktérií na antibiotiká prikladám aj nejaké videá k rezistencii baktérií Evolúcia
Read More
Cvičenie 7 – Rezistencia baktérií na antibiotiká

Cvičenie 6 – Baktérie v biotechnológiách

V cvičení č. 6 sú popísané niektoré vybrané baktérie, ktoré sa používajú v biotechnológiách. Prezentácia: 6. cvičenie Baktérie v biotechnológiách
Read More
Cvičenie 6 – Baktérie v biotechnológiách

Samoopravné materiály na báze uhlíka

Samoopravný materiál Uhlíkom spevňované materiály - látky poháňané slnkom, ktoré používajú atmosférický oxid uhličitý k rastu a opravia sa sami. Deje
Read More
Samoopravné materiály na báze uhlíka

Ako mikróby ovplyvňujú pohyb

Pohyb a mikróby Nová štúdia prináša úplne nový význam toho, čo znamená "kráčať so svojím črevný traktom". Zistenia publikované v časopise
Read More
Ako mikróby ovplyvňujú pohyb

Podarí sa liečiť obezitu?

Vzrušujúci objav funkcie proteínu BP3 Na veľké prekvapenie výskumných pracovníkov v oblasti rakoviny sa proteín, ktorý vyšetrili kvôli možnej úlohu pri
Read More
Podarí sa liečiť obezitu?

Migráciou proti prírode

Migrácia a mikrobióm Črevný mikrobióm je dôležitým článkom nášho zdravia a jednou z príčin pochopenia epidémie obezity a iných ochorení vo
Read More
Migráciou proti prírode

Slovenská krajina – minulosť a budúcnosť

Autori Róbert Pazúr a Janine Bolliger v roku 2018 publikovali v časopise Applied Geography článok, v ktorom sa venovali zmenám
Read More
Slovenská krajina – minulosť a budúcnosť

Huby pri obnove pôdneho zdravia

Ako píšu autori Sonia Mbarki s kolektívom a slovenským vedcom Mariánom Brestičom zo Slovenskej Poľnohospodárskej Univerzity v Nitre v časopise
Read More
Huby pri obnove pôdneho zdravia

 

Kto sme?

Sme spoločnosť, ktorá sa snaží prinášať vedu ľuďom. Priblížiť, častokrát problematický svet vedy a pretransformovať ju do zrozumiteľnej reči. Na to slúži náš hlavný odborný časopis, ktorý nesie rovnaký názov ako naša spoločnosť, čiže SciCell. Rovnako sa zaoberáme publikovaním vedeckých časopisov, ktoré sú šírené v prostredí elektronických vedeckých databáz. Publikujeme knihy, vedecké monografie, zborníky z konferencií a všetok vedecký materiál vyprodukovaný vedeckou a odbornou spoločnosťou. Všetky naše vedecké časopisy, knihy a iné publikácie sú plne recenzované vedeckými odborníkmy z danej oblasti. Popri publikovaní sa zaoberáme aj zabezpečovaním analýz a rozborov pre širokú verejnosť a spoločnosti, ktoré pre svoje analýzy nepotrebujú pečiatku od akreditovaného laboratória. Ku všetkým typom nami ponúkaných analýz Vám vieme zabezpečiť vypracovanie sprievodných materiálov, akými sú napr. spracovanie výsledkov, štatistické spracovanie údajov, diskusiu alebo závery.

 

Who we are?

We are a company which bring the science to people. We would like to bring problematic world of science and transform it to understandable words. The main journal for people is the journal which  carry the same name as our company, SciCell. Also we are publishing scientific journals which are spreading on electronic scientific database. We are publishing the books, scientific monographs, conference books and all scientific material which are produced by scientific society. All our journals, books and other scientific materials are peer-reviewed by scientist from the same research field. Expect the publishing, we are ensuring the analysis for the general public and other companies which are not need the stamp from accredited laboratories. If its necessary, we can to do all necessary materials like: results, statistics, discussion or conclusion.