O nás / About us

Naše najnovšie články: 

Možnosti aplikácie kvasiniek pri eliminácii aflatoxínov

Veronika Vojčíková1, Miroslava Hlebová1, Lukáš Hleba21Univerzita Svätého Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied2Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a...
Read More
Možnosti aplikácie kvasiniek pri eliminácii aflatoxínov

Extremofilné mikroorganizmy v domácnostiach

Obrázok od Solomon Rodgers z Pixabay Hutárová LenkaUniverzita Svätého Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied, Katedra biológie Mikroorganizmy...
Read More
Extremofilné mikroorganizmy v domácnostiach

Bakteriofágy ako potenciálny nástroj boja s antibiotickou rezistenciou

Krátko po zavedení antibiotík do praktického používania sa medzi patogénnymi baktériami objavil a rozšíril fenomén rezistencie. Tento problém je v...
Read More
Bakteriofágy ako potenciálny nástroj boja s antibiotickou rezistenciou

Mikrobiálne palivové články – alternatívny zdroj elektrickej energie využívajúci odpad

Obrázok od Денис Марчук z Pixabay  Katarína Heldesová, Lukáš Hleba Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Tr. Andreja Hlinku 2,...
Read More
Mikrobiálne palivové články – alternatívny zdroj elektrickej energie využívajúci odpad

EXTRÉMOFILY – PRVÍ OBYVATELIA ZEME?

Kto ako prvý žil na našej planéte? Ako sa sem dostali? Prečo o nich vieme tak málo? Ako to, že...
Read More
EXTRÉMOFILY – PRVÍ OBYVATELIA ZEME?

Žezlovka hmyzová (Cordyceps militaris)

Cordyceps militaris alebo Žezlovka hmyzová je entomopatogénnou hubou, ktorá obsahuje množstvo bioaktívnych látok s rôznymi cennými pozitívnymi účinkami. V tejto...
Read More
Žezlovka hmyzová (Cordyceps militaris)

Príbeh CRISPR/Cas – od adaptívnej imunity baktérií až po nástroj na editovanie genómu

Obrázok od LJNovaScotia z Pixabay Simona Čerteková Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva Čo je CRISPR CRISPR (Clustered...
Read More
Príbeh CRISPR/Cas – od adaptívnej imunity baktérií až po nástroj na editovanie genómu

Gény rezistencie v odpadových vodách

Obrázok od Aviavlad z Pixabay Lukáš Hleba, Miroslava Hlebová SPU v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Katedra mikrobiológieUniverzita Svätého Cyrila a...
Read More
Gény rezistencie v odpadových vodách

Baza čierna (Sambucus nigra) a jej účinky

Baza čierna (Sambucus nigra L.) je jednou z najstarších liečivých rastlín používaná na liečbu a výživové účely vďaka veľkému množstvu biologicky aktívnych...
Read More
Baza čierna (Sambucus nigra) a jej účinky

Prchavé organické zlúčeniny (Volatile Organic Compounds – VOC) produkované biokontrolnými kvasinkami a ich potenciálne využitie pri ochrane potravín

Pred a pozberové straty ovocia, zeleniny či obilnín určených na priamu konzumáciu, alebo na výrobu potravín toxigénnymi hubami v potravinách, spôsobujú...
Read More
Prchavé organické zlúčeniny (Volatile Organic Compounds – VOC) produkované biokontrolnými kvasinkami a ich potenciálne využitie pri ochrane potravín

 

Kto sme?

Sme spoločnosť, ktorá sa snaží prinášať vedu ľuďom. Priblížiť, častokrát problematický svet vedy a pretransformovať ju do zrozumiteľnej reči. Na to slúži náš hlavný odborný časopis, ktorý nesie rovnaký názov ako naša spoločnosť, čiže SciCell. Rovnako sa zaoberáme publikovaním vedeckých časopisov, ktoré sú šírené v prostredí elektronických vedeckých databáz. Publikujeme knihy, vedecké monografie, zborníky z konferencií a všetok vedecký materiál vyprodukovaný vedeckou a odbornou spoločnosťou. Všetky naše vedecké časopisy, knihy a iné publikácie sú plne recenzované vedeckými odborníkmy z danej oblasti. Popri publikovaní sa zaoberáme aj zabezpečovaním analýz a rozborov pre širokú verejnosť a spoločnosti, ktoré pre svoje analýzy nepotrebujú pečiatku od akreditovaného laboratória. Ku všetkým typom nami ponúkaných analýz Vám vieme zabezpečiť vypracovanie sprievodných materiálov, akými sú napr. spracovanie výsledkov, štatistické spracovanie údajov, diskusiu alebo závery.

 

Who we are?

We are a company which bring the science to people. We would like to bring problematic world of science and transform it to understandable words. The main journal for people is the journal which  carry the same name as our company, SciCell. Also we are publishing scientific journals which are spreading on electronic scientific database. We are publishing the books, scientific monographs, conference books and all scientific material which are produced by scientific society. All our journals, books and other scientific materials are peer-reviewed by scientist from the same research field. Expect the publishing, we are ensuring the analysis for the general public and other companies which are not need the stamp from accredited laboratories. If its necessary, we can to do all necessary materials like: results, statistics, discussion or conclusion.