Produkty a Podpora

V rámci vedeckého publikovania je nutnosťou používať prehľadné systémy riešenia redakčného procesu a nezanedbateľnou stránkou je aj prehľadnosť Vášho webu. Preto Vám prinášame komplexné riešenie pre Vaše online vedecké časopisy, vedecké vydavateľstvá, konferencie, inštitúcie, vysoké školy a univerzity.

Ako redakčné systémy volíme otvorené systémy s voľný prístupom od PKP – Public Knowledge Project, ktoré stoja na základoch free licencie, to znamená, že systémy sami o sebe sú pre používateľa bezplatné s neobmedzenou licenciou. Viac o PKP systémoch na: https://pkp.sfu.ca/

Pre tvorbu Vášho webu, ktorý slúži výhradne ako prezentácia Vášho časopisu v online priestore volíme Worpress schému, pretože je v ňom možné prispôsobiť Váš obsah akokoľvek. Viac o wordpress stránkach na: www.wordpress.com

Online publikovanie je v dnešných časoch už nevyhnutnosťou a je potrebné aby bol práve Váš časopis, Vaše publikácie, Vaša konferencia alebo iné podujatie schopné konkurencie v obrovskom počte vedeckých portfólií nielen doma ale aj vo svete. Svet online publikovania sa neustále zdokonaľuje a my vieme, že Vy nemáte čas sledovať všetky zmeny, ktoré so sebou prinášajú stále modernejšie informačné technológie. Práve preto sme sa zamerali práve na túto oblasť a chceme zlepšiť a zjednodušiť Vašu prácu pri online publikovaní. Nechajte všetko na nás a my Vám poradíme, ktoré riešenie bude pre Vás najlepšie a spoločne zvolíme ten správny variant pre Vás.

 

OJS Online Journal System – redakčný systém na podporu práce redaktorov vo vedeckých časopisoch.

OMP Online Monograph Press – redakčný systém na publikovanie väčších vedeckých publikácií (knihy, monografie, a iné).

OCS Online Conference System – je kompletné online riešenie pri zabezpečovaní konferencií akéhokoľvek typu.

 

Aké výhody majú redakčné systémy?

1. zjednoduší Vašu prácu.

2. zrýchli Vašu prácu.

3. sprehľadní Vašu prácu.

 

Naše už dokončené projekty:

Časopis Journal of microbiology, biotechnology and food sciences: https://www.jmbfs.org/ a https://office2.jmbfs.org/

Časopis Review of Agricultural and Applied Economics: http://roaae.org/