Nový spôsob odstraňovania oxidu uhličitého z ovzdušia

5. novembra 2019 Scicell 0

Nový spôsob odstraňovania oxidu uhličitého z ovzdušia by mohol byť významným nástrojom v boji proti klimatickým zmenám v budúcnosti. Nový systém môže pracovať s plynom prakticky na akejkoľvek úrovni koncentrácie, dokonca už na zhruba 400 častíc na milión, ktoré sa v súčasnosti v atmosfére nachádzajú.