Facebook, stres a kvalita života

12. októbra 2018 Scicell 0

Facebook stress a kvalita života Štúdia autorov Bevan a kolektív z roku 2014 skúmala vzťah medzi všeobecne vnímanou úrovňou stresu, kvalitou života, využívaním sociálnych sietí […]

EFSA o rizikách maku

2. októbra 2018 Scicell 0

EFSA (Európsky úrad pre bezpečnosť potravín) aktualizoval svoje posúdenie rizík ópiových alkaloidov na maku. Potvrdil mnohé z jeho predchádzajúcich zistení vrátane množstva týchto látok, ktoré […]