Bmo

Predmet pre 5. rocnik – Agrobiotechnologie na KMi, FBP na SPU v Nitre

Na tejto stranke sa nachadzaju dokumenty pre studium predmetu Biotechnologie mikroorganizmov. Nachadzaju sa tu prednasky, cvicenia a materialy na prakticke cvicenia. Vsetky dokumenty su kategorizovane tak ako prebieha studium. Ak najdete nedostatky, prosim upozornite ma na facebookovej stranke Biotechnologie mikroorganizmov alebo na emaily lukas.hleba@gmail.com

Prednášky:

 1. Mikrobiálna diverzita – 1. prednaška_Mikrobiálna diverzita
 2. Využitie mikroorganizmov v agrobiotechnológiách – 2. Využitie mikroorganizmov v agrobiotechnológiách
 3. Techniky izolácie a identifikácie mikroorganizmov používaných v biotechnológiách – 3. Techniky v biotechnológiách
 4. Biotechnologicky významné druhy baktérií – 5. Baktérie v biotechnológiách.pptx
 5. Biotechnologicky významné druhy húb – 6. Huby v biotechnológiách.pptx
 6. Aplikácie v praxi – 7. Aplikácie v praxi.pptx

1. Cvičenie – úvod

Úvodné cvičenie, kde dostanú študenti informácie o predmete Biotechnológie mikroorganizmov:

 1. Predmet má 6 kreditov
 2. Predmet obsahuje 13 cvičení (3-hodiny = 3 x 45 min.) a 6 prednášok (2-hodiny = 2 x 45 min.)
 3. Pre udelenie zápočtu sa sa vyžaduje:
 • aktívna účasť na výučbe,
 • odovzdanie 5 protokolov v písomnej forme vo podobe vedeckého článku v slovenčine (5 protokolov x 6 bodov = 30 bodov) – šablóna je dostupná: článok šablóna
 • odovzdanie seminárnej práce vo forme vedecko-populárneho článku (10 bodov) – príklady odborných článkov: https://www.scicell.org/category/odborne-clanky/

Sylabus k predmetu Biotechnológie mikroorganizmov: Sylaby BMO 2018-2019

Študenti podpisujú BOZP – bezpečnosť pri práci v mikrobiologickom laboratóriu.

 

V rámci teoretického cvičenia je trocha z histórie biotechnologií mikroorganizmov

– prezentacia z cvicenia: Historia biotechnologii

 

2. Cvičenie – Mikrobiálna produkcia biomasy

Mikrobiálna produkcia biomasy

 

3. Etanolové kvasenie (prípravná časť)

– praktické cvičenie – príprava a realizácia experimentu

– dokumenty k praktickému cvičeniu:

1. Etanolové kvasenie – gravimetria

1. založenie experimentu – etanolové kvasenie

– prezentacia z cvicenia: Fermentacne procesy

 

4. Etanolové kvasenie (analytická časť)

– praktické cvičenie – analýzy produktov etanolového kvasenia

– dokumenty k praktickému cvičeniu:

2. etanolové kvasenie – príklad

2. etanolové kvasenie – stanovenie etanolu

– prezentacia z cvicenia: Mikrobiálna produkcia etanolu

 

5. Kyslo-mliečne kvasenie (prípravná časť)

Téma cvičenia:

Fermentácia kyslo-mliečnych produktov – homofermentatívne mliečne kvasenie – výroba jogurtov

– heterofermentatívne mliečne kvasenie – výroba kvasenej zeleniny

Dokument pre praktické cvičenie – na stiahnutie: 1. založenie experimentu – kyslo-mliečna fermentácia

Prezentácia pre teoretické cvičenie: Kyslo-mliečna fermentácia

 

6. Kyslo-mliečne kvasenie (analytická časť)

Téma cvičenia:

Fermentácia kyslo-mliečnych produktov – homofermentatívne mliečne kvasenie – výroba jogurtov (vyhodnotenie)

– heterofermentatívne mliečne kvasenie – výroba kvasenej zeleniny (vyhodnotenie)

Dokumenty pre praktické cvičenie:

2. Kyslo-mliečna fermentácia – stanovenie

2. mliečne kvasenie – dôkaz kyseliny mlienčnej a mikroskopické pozorovanie

2. Pomôcka k výpočtu

Prezentácia pre teoretické cvičenie: Druhy Mliečnych baktérií

 

7. Produkcia kyseliny citrónovej (prípravná časť)

Téma cvičenia:

Produkcia kyseliny citrónovej s použití Aspergillus niger a Aspergillus versicolor

Hypotéza: prídavok rôznych koncetrácií nenasýteních mastných kyselín v podobe oleja a použite dvoch mikroskopických húb A. niger a A. vesicolor a rozdiely v produkcii kyseliny citrónovej.

Dokumenty pre praktické cvičenie:

1. Thomova komorka – počítanie spor

1. založenie – kyselina citrónová A. niger

Prezentácia pre teoretické cvičenie: Mikrobiálna produkcia kyseliny citrónovej

8. Produkcia kyseliny citrónovej (Analytická časť)

Téma cvičenia:

Produkcia kyseliny citrónovej s použitím Aspergillus niger a Aspergillus versicolor

Hypotéza: prídavok rôznych koncetrácií nenasýteních mastných kyselín v podobe oleja a použite dvoch mikroskopických húb A. niger a A. vesicolor a rozdiely v produkcii kyseliny citrónovej.

Dokumenty pre praktické cvičenie:

2. stanovenie – kyselina citrónová

Prezentácia pre teoretické cvičenie:

7. Mikrobiálna produkcia kyseliny citrónovej

 

9. Mikrobiálne metabolity – sekundárne (prípravná časť)

Téma cvičenia: Produkcia a identifikácia tetracyklínu – rod Streptomyces a detekčná TLC metóda

Dokumenty pre praktické cvičenie:

1. Produkcia tetracyklínu – príprava

Prezentácia pre teoretické cvičenie:

8. Mikrobiálne metabolity – antibiotiká

 

10. Mikrobiálne metabolity – sekundárne (analytická časť)

Téma cvičenia: Produkcia a identifikácia tetracyklínu – rod Streptomyces a detekčná TLC metóda

Dokumenty pre praktické cvičenie:

2. produkcia tetracyklínu – vyhodnotenie

Prezentácia pre teoretické cvičenie:

9. Mikrobiálna produkcia tetracycklínu

 

11. Mikroorganizmy v biologickej ochrane ( prípravná časť)

Téma praktického cvičenia: Bauveria spp. v biologickej ochrane rastlín

Dokumenty pre praktické cvičenie:

1. založenie experimentu – biologická ochrana

Prezentácia pre teoretické cvičenie:

Bacillus thuringiensis – Bt-toxín – bakteriálny insekticíd

 

12. Mikroorganizmy v biologickej ochrane (Analytická časť)

Téma cvičenia: Bauveria spp. v biologickej ochrane rastlín

Dokumenty pre praktické cvičenie:

2. vyhodnotenie experimentu – biologická ochrana

LD50_Probit_Analysis

Prezentácia pre teoretické cvičenie:

Entomopatogénne huby

 

13. Seminárne cvičenia – konzultácie – opakovanie – zápočet