SciCell magazín

Rezistencia na antibiotiká u indikátorových baktérií Escherichia coli v potravinách a u ľudí na Slovensku

  Antibiotiká sú látky prirodzene produkované mikroorganizmami, plesňami  a rastlinami. Pôsobia bakteriostaticky (makrolidy, tetracyklíny (aj tigecyklín), fenikoly, sulfonamidy, trimetoprím, linkozamidy) alebo bakteriocídne (betalaktámové antibiotiká, aminoglykozidy, chinolóny, glykopeptidy, rifampicín, polymyxíny, bacitracín, kolistín, nitrofurány)….